szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Výuka od 19. 4. 2021

Informace ke skupinové výuce maturitních ročníků od 19. 4. 2021

Vstup do školy za účelem skupinové konzultace bude umožněn žáku závěrečného ročníku, který nemá příznaky onemocnění COVID-19  a

  •  podstoupí testování antigenním testem na přítomnost viru SARS- CoV-2 po příchodu do školy. Test bude proveden pod dohledem odborné vyučující ve vymezených  prostorách žákovských šaten

 nebo dodá

  • doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní,

V případě, že žák nepředloží ŽÁDNÝ z výše uvedených dokladů, nebo bude mít antigenní test pozitivní, nebude mu vstup do školy umožněn.

                                                                                                            

PONDĚLÍ  19. 4. 2021   4.Z
 učebna1.hod2.hod3.hod4.hod
1. skupina33OSEPSKANJCJL
2.skupina37PSKOSEANJCJL
3. skupina38  OSEPSK
4.skupinaP  PSKOSE

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ 20. 4. 2021 – 4.K
 učebna1.hod2.hod3.hod4.hod5.hod
1.skupina33OSECJLPSK  
2.skupina37 OSECJLPSKANJ/NEJ
3.skupina38 SPČPSGCJLANJ/NEJ

 

ROZŘAZENÍ ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH SKUPIN BUDE DÁNO ROZPISEM VE ŠKOLE ONLINE