szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Povinné všeobecně vzdělávací předměty:

Český jazyk, literatura

Cizí jazyk (anglický nebo německý)

Občanská nauka, Dějepis

Matematika, Fyzika, Chemie

Ekologie, Ekonomika

Informační a komunikační technologie

Hudební výchova, Výtvarná výchova  

Tělesná výchova 

 

Povinný volitelný předmět:

Cizí jazyk 2 (anglický nebo německý)
 

Odborné předměty:

Psychologie

Osobnostní výchova, Zdravotní nauka

Právo, Sociální politika

Sociální péče, Sociální pedagogika

Pečovatelství

Volnočasové aktivity

Řízení kvality služeb

Péče o klienty, První pomoc