szsdecin@szsdecin.cz / +420 412 709 351 

příspěvková organizace / fakultní škola

.

Vyučované  předměty:

Odborný cizí jazyk (AJ/NJ)
(Výuka anglického nebo německého jazyka navazuje na úroveň B1, popř. B2 a zaměřuje se na osvojení odborných komunikativních dovedností.)

Somatologie

Psychologie a komunikace

První pomoc

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

Klinické obory

Výchova ke zdraví

Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)

Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. – především v nemocnici Děčín.