szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Učební plán zkráceného dálkového studia od školního roku 2022/2023:

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník 
Odborný jazyk28281369
Biologie1010
První pomoc1313
Ochrana a podpora veřejného zdraví44
Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena1414
Ošetřovatelství845665205
Somatologie4242
Odborná latinská terminologie1414
Klinická propedeutika a patologie1414
Ošetřování nemocných7078148
Vnitřní lékařství a chirurgie141327
Psychologie a komunikace14282668
Celkem základní dotace210210208628
Celkem disponibilní dotace0000
Celkem v ročníku210210208628

Předešlé období

Vyučované  předměty:

Odborný cizí jazyk (AJ/NJ)
(Výuka anglického nebo německého jazyka navazuje na úroveň B1, popř. B2 a zaměřuje se na osvojení odborných komunikativních dovedností.)

Somatologie

Psychologie a komunikace

První pomoc

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

Klinické obory

Výchova ke zdraví

Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)

Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. – především v nemocnici Děčín.