„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

Vyučované  předměty:

Odborný cizí jazyk (AJ/NJ)

Somatologie

Psychologie a komunikace

První pomoc

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

Klinické obory

Výchova ke zdraví

Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)

Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. – především v nemocnici Děčín.