szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ, KTEŘÍ PŘIŠLI V PONDĚLÍ POZDĚ NEBO AŽ DALŠÍ DNY

Žáci, kteří se nezúčastnili pondělního testování, musí ihned po příchodu do školy absolvovat test v kanceláří zástupce ředitele školy – Šedivý. V žádném případě nesmí chodit nejprve do třídy a potom někdy v průběhu dopoledne „se zajít otestovat“. Takový žák by svou „pozitivitou“ mohl poslat spolužáky do karantény (což se nestane, pokud s ostatními nepřijde do kontaktu).