Uchazeči / SOCIÁLNÍ ČINNOST (DÁLKOVÉ STUDIUM)

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST 

Cíl studia: 

 • Studiem oboru je žák připravován zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc Studium dává široké teoretické a praktické vědomosti a dovednosti důležité pro kvalitní uplatnění se na trhu práce i pro další vzdělávání
 • Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.

Organizace výuky

Výuka je realizována formou konzultací a přednášek jednou krát týdně od 8:00 do 15:30 hod. Konkrétní den bude určen do 15.6. daného roku. Praktická výuka je součástí konzultačních dnů a probíhá ve smluvních zařízeních na území sídla školy. Ve druhé polovině června proběhne zápis do studia (přijatým uchazečům bude zaslána pozvánka).

Povinné všeobecně vzdělávací předměty: 

 • Český jazyk
 • Literatura
 • Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Ekologie
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Hudební výchova   
 • Výtvarná výchova  
 • Tělesná výchova.

Povinný volitelný předmět

 • Cizí jazyk 2 (anglický nebo německý)

Odborné předměty

 • Psychologie
 • Osobnostní výchova         
 • Zdravotní nauka     
 • Právo
 • Sociální politika      
 • Sociální péče          
 • Sociální pedagogika          
 • Pečovatelství           
 • Volnočasové aktivity          
 • Řízení kvality služeb         
 • Péče o klienty         
 • První pomoc

Odborná praxe probíhá ve 4. ročníku převážně v zařízeních Centra sociáolních služeb Děčín

Učební plán