szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY DĚČÍN      

 

 SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2017 – 2020

Jméno

Kontakt

 Funkce

 

Mgr. Ivana Lišková – předseda

412 709 350

Zástupce školy

Mgr. Hana Čmugrová

604 809 689

Zástupce školy

Olga Panáčková

723 656 734

Zástupce žáků a rodičů

Doubravka Dostálová

734 490 571

Zástupce žáků a rodičů

Mgr. Danuše Tomášková

734 415 796

Zástupce zřizovatele

Mgr. Zdeněk Volf

739 527 467

Zástupce zřizovatele

 

Zápis ze dne 14. 6. 2016

Zápis ze dne 22. 11. 2016

Zápis ze dne 20. 6. 2017

Zápis z voleb do školské rady ze dne 22. 11. 2017

Zápis ze dne 14. 12. 2017

Zápis ze dne 11. 12. 2018