„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

Radní Ústeckého kraje na návštěvě u nás ve škole

Ve škole jsme 7. května přivítali vzácnou návštěvu – p. Mgr. Jindru Zalabákovou, radní Ústeckého kraje pro oblast školství. Radní si prohlédla prostory školy, odborné učebny a také nahlédla do praktické výuky Ošetřovatelství. Zajímala se o chod školy, naše mimoškolní aktivity i budoucnost školy.