„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

Přijímací řízení

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Jednotná přijímací zkouška se KONÁ v oborech denního studia:

  • 53-41-M/03 Praktická sestra
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

 TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021

 Řádný termínNáhradní termín 
1. termín03.05.202102.06.2021
2. termín04.05.202103.06.2021
   
Zveřejnění výsledků do 20. 5. 2021 14. 6. 2021
Odevzdání zápisových lístků do 3. 6. 202128. 6.2021

Informace ke konání zkoušky 3. a 4. 5. 2021

  • Vstup do školy bude umožněn od  7:45
  • Uchazeč je povinen odevzdat jeden z dokladů uvedených v Pokynech pro uchazeče níže
  • Zahájení zkoušky v učebně v 8:30

Jednotná přijímací zkouška se NEKONÁ v oborech dálkového studia:

  • 53-41-M/03 Praktická sestra
  • 75-41-M/01 Sociální činnost

Uchazeči dálkového studia neobdrží pozvánku k vykonání přijímací zkoušky, oznámení o přijetí bude zveřejněno do 19. 5. 2021 za podmínky, že uchazeč splnil všechna požadovaná kritéria k přijetí.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 1. kolo

DENNÍ STUDIUM

 
OborDélkaKritéria přijetíPočet

 KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra

4

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního

ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,

žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

4. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

Váha kritérií: prospěch  30 %, JPZ – 60 %, doklady o soutěžích – 10 %.

Minimální počet bodů pro přijetí je 35.

Podrobné informace ZDE

60

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

4

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního

ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,

žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

4. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost na přihlášce ke studiu. 

Váha kritérií: prospěch  30 %, JPZ – 60 %, doklady o soutěžích – 10 %.

Minimální počet bodů pro přijetí je 35.

Podrobné informace ZDE

30

 DÁLKOVÉ STUDIUM

OborDélkaKritéria přijetíPočet

KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra 

5

1. Ukončené základní vzdělání.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

Podrobné informace ZDE

30

KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra

3

1. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

30

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

5

1. Ukončené základní vzdělání.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost na přihlášce ke studiu. 

Podrobné informace ZDE

30