szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Přijímací řízení 2024/2025

 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obor Praktická sestra + kritéria přijímacího řízení: zde
 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro obor Sociální činnost + kritéria přijímacího řízení: zde
 • Pozor! V případě podání elektronické přihlášky vloží uchazeč do digitálního přihlašovacího systému DiPSy výpis vysvědčení z 9. ročníku nebo prohlášení, že doklad bude dodán ve stanoveném termínu. Příloha nemá stanovený formát.
 • Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají: 1. 2. – 20. 2. 2024
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky: pátek 12. 4. 2024, pondělí 15. 4. 2024
 • Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky: pondělí 29. 4. 2024, úterý 30. 4. 2024
 • Podrobné informace: www.prihlaskynastredni.cz
 • JPZ se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (60 min) a z matematiky (70 min)
 • Přihláška ke vzdělávání ve střední škole: PDF / XLXS
 • Kritéria přijímacího řízení byly vyhlášeny ředitelkou školy v souladu se školským zákonem do 31. ledna 2024.
 • Obecné informace k JPZ: zde
 • Ověření znalosti ČJL: zde
 • Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou: zde

KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra

DENNÍ STUDIUM

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT – 80%

2. Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 10%

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 10%

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři 

(ve formátu XLSXve formátu PDF).

Zájmy uchazeče (nepovinné)

(stáhnout)

50

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

DENNÍ STUDIUM

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT – 80%

2. Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 10%

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 10%

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři 

(ve formátu XLSXve formátu PDF).

Zájmy uchazeče (nepovinné)

(stáhnout)

25