Přijímací řízení

  PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

3. kolo

Ředitelka Střední zdravotnické školy v Děčíně vyhlašuje podle § 60 f odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro školní rok 2020/2021 takto:

DÁLKOVÉ STUDIUM - délka studia 5 let

53-41-M/03 PRAKTICKÁ SESTRA

 • Termín pro odevzdání přihlášek   pro 3. kolo       28. 8. 2020        
 • Podmínky pro přijetí:
  • Přijímací zkouška se nekoná.
  • Přijati budou uchazeči s ukončeným základním vzděláním do plánovaného počtu přijímaných.
  • Je-li žák, uchazeč cizinec a pobývá na území ČR oprávněně, ověření znalosti českého jazyka proběhne pohovorem.
  • S přihláškou na obor Praktická sestra je nutné doložit přílohu o zdravotní způsoblosti ke studiu oboru  Lékařské potvrzení_Příloha k přihlášce.pdf  
 • Počet přijímaných:   8

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

 • Termín pro odevzdání přihlášek   pro 3. kolo       28. 8. 2020        
 • Podmínky pro přijetí:
  • Přijímací zkouška se nekoná.
  • Přijati budou uchazeči s ukončeným základním vzděláním do plánovaného počtu přijímaných.
  • Je-li žák, uchazeč cizinec a pobývá na území ČR oprávněně, ověření znalosti českého jazyka proběhne pohovorem.
 • Počet přijímaných:  18

DÁLKOVÉ (zkrácené "pomaturitní") STUDIUM - délka studia 3 roky

53-41-M/03 PRAKTICKÁ SESTRA

 • Termín pro odevzdání přihlášek     28. 8. 2020  
 • Podmínky pro přijetí:
  • Přijímací zkouška se nekoná.
  • Přijati budou uchazeči se středním vzděláním zakončeném maturitní zkouškou do plánovaného počtu přijímaných. Uchazeč společně s přihláškou předloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. 
  • Je-li uchazeč cizinec a pobývá na území ČR oprávněně, ověření znalosti českého jazyka proběhne pohovorem.
  • Podmínkou pro přijetí do oboru vzdělávání praktická sestra je lékařské potvrzení, že žák – uchazeč je zdravotně způsobilý ke studiu  Lékařské potvrzení - příloha k přihlášce