Přijímací řízení

INFORMACE K PŘÍJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Přihlášky k přijímacímu řízení: Uchazeč odevzdá přihlášku ke vzdělávání společně s potvrzenou zdravotní způsobilostí (je-li požadována) a s dalšími doklady ředitelCE střední školy do 1. 3. 2021.

Termíny jednotné zkoušky:   Jednotná přijímací zkouška se u všech maturitních oborů bude konat v pondělí 12. 4. 2021 a v úterý 13. 4. 2021. Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na středu 12. 5. 2021 a čtvrtek 13. 5. 2021.

Celková informace k přijímacímu řízení  ZDE 

Návod pro vyplnění přihlášky ke vzdělávání na SŠ  ZDE

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po uplynutí zákonných lhůt nejpozději do 30. 4. 2021

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

DENNÍ STUDIUM

Obor Délka Kritéria přijetí Počet

 KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra

  

4

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního

ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,

žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

4. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

Váha kritérií: prospěch  30 %, JPZ – 60 %, doklady o soutěžích – 10 %.

Podrobné informace ZDE

60

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního

ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku,

žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

4. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost na přihlášce ke studiu. 

Váha kritérií: prospěch  30 %, JPZ – 60 %, doklady o soutěžích – 10 %.

Podrobné informace ZDE

30

 DÁLKOVÉ STUDIUM

Obor Délka Kritéria přijetí Počet

KKOV 53-41-M/03

 Praktická sestra    

    

5

1. Ukončené základní vzdělání.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

Podrobné informace ZDE

30

KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra

3

1. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

30

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

1. Ukončené základní vzdělání. 

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.     

3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost na přihlášce ke studiu. 

Podrobné informace ZDE

30