szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Předali jsme výtěžek sbírky pro Potravinovou banku

Pomáháme potřebným! Předali jsme výtěžek sbírky pro Potravinovou banku. 🥰 Za účasti zástupců města Děčín předali v pondělí 5. prosince naše studentky a studenti výtěžek sbírky pro Potravinovou banku Ústeckého kraje (PBÚK). Sbírka probíhala na naší škole v několika uplynulých týdnech a aktivně se do ní kromě studentů zapojili i učitelé. Nestátní a nezisková organizace PBÚK se zaměřuje na pomoc potřebným a lidem, kteří se dostanou do složité finanční situace. Podpora probíhá formou bezplatného poskytování základních potravin a vzhledem k současné složité ekonomické situaci pociťuje PBÚK poprvé od svého založení nedostatek potravin k vydávání.
„Jakmile jsme se o problémech Potravinové banky dozvěděli, okamžitě jsme se rozhodli jim pomoci. Patronát si pod sebe vzala třída 2. K, ale do sbírky se aktivně zapojili studenti všech ročníků. ❤️ I proto nás napadlo propojit aktivity v předmětech jako je Občanská nauka, Ekonomická matematika a Ekonomika. Studenti v rámci těchto předmětů diskutovali o současných ekonomických problémech ve společnosti a zároveň zjišťovali ceny základních potravin,“ říká Lucka Možná, která pomoc pro PBÚK na Střední zdravotnické škole v Děčíně organizovala, a dodává: “Kromě studentů bych chtěla poděkovat i kolegům, kteří mezi sebou vybrali více než pět tisíc korun a studenti pak za tyto peníze nakoupili trvanlivé potraviny. Sociální cítění mají naši studenti takříkajíc v krvi a v tomto projektu se to opět naplno ukázalo.“ 😍