szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Povinné přílohy k 1. kolu přijímacího řízení 2024

Pro přehlednost uvádíme přílohy k 1. kolu přijímacího řízení pro námi nabízené obory:

Praktická sestra

  • Zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři: ve formátu XLSX / ve formátu PDF
  • Výpis vysvědčení z 9. ročníku, nebo prohlášení, že doklad bude dodán ve stanoveném termínu: příloha nemá stanovený formát
  • Zájmy uchazeče (nepovinné): stáhnout

Sociální činnost

  • Zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři: ve formátu XLSX / ve formátu PDF
  • Výpis vysvědčení z 9. ročníku, nebo prohlášení, že doklad bude dodán ve stanoveném termínu: příloha nemá stanovený formát
  • Zájmy uchazeče (nepovinné): stáhnout