szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Základní údaje o škole

Oficiální název školy: Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
Zkratky (použití): SZŠ Děčín (pracovně)

Střední zdravotnická škola, Děčín (dokumentace, potvrzení)

Adresa školy: Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín
Telefon: 412 709 351
e- mail: szsdecin@szsdecin.cz
www: www.szsdecin.cz
Datová schránka: vi9u6vy
IČO: 006 737 81
REDIZO: 600 019 683
IZO: 110 009 614
Ředitelka: Mgr. Martina Černá
Statutární zástupce ředitelky školy: Ing. Tomáš Zíka
Zástupce ředitelky školy pro provozně-technický úsek: Bc. Jan Šedivý
Vedoucí oboru PS/ZA: PhDr. Pavla Turková
Vedoucí oboru SČ: Mgr. Dita Wimmerová
Studijní obory (kód KKOV, název):  53 – 41 – M / 03 Praktická sestra (od 1.9.2019)
denní + dálková + zkrácená dálková forma studia

53 – 41 – M / 01 Zdravotnický asistent (od 1.9.2010) – dobíhající obor
denní + dálková + zkrácená dálková forma studia

75 – 41 – M / 01 Sociální činnost (od 1.9.2011)
denní + dálková forma studia
Zkratky (použití): PS – praktická sestra

ZA – zdravotnický asistent

SČ – sociální činnost

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet – střednědobý výhled na roky 2022 a 2023p