szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Krátkodobé stáže našich pedagogických pracovníků

OTEVŘENÁ VZDĚLANÁ ŠKOLA – krátkodobé stáže pedagogických pracovníků (2021-1-CZ01-KA122-VET-000017401)

Září 2022 – Německo (Lipsko)

Několik našich pedagogů se vydalo na stáž učitelů v rámci programu Erasmus+, celý týden se tak nesl v duchu poznávání a inspirace u našich sousedů. Navštívilo se několik zdravotnických/sociálních zařízení, o kterých se uvažuje, zda by taková zařízení byla vhodná pracoviště pro naše žákyně a žáky, a to např. Ronald McDOnald Haus Leipzig, Johanniter Leipzig, Střední odborná zdravotnická škola v Halle. Pracoviště jsou kvalitně vybavena, hovoří se německy i anglicky a vše nedaleko od ubytování. Ubytování je v nádherném komplexu (Schkeuditz), mimo pracovní vytížení by na žáky čekalo také kulturní vyžití, možností je opravdu spousta.

Říjen 2022 – Lotyšsko (Riga)

Několik našich pedagogů v rámci projektu pedagogických stáží Erasmus+ navštívilo technickou univerzitu (RTU) v lotyšské Rize, kde byli na exkurzi a ukázce toho, jak vypadá systém EFQM implementovaný v organizaci. Systém EFQM je systém správy a managementu organizací, se kterými se tam seznámili.