szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Informace pro 1. ročníky DENNÍHO studia od 1. 9. 2021

Zahájení školního roku 1. 9. 2021 v 8:00

Žák předloží ke kontrole závěrečné vysvědčení z 9. roč. ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. V případě přestupu z jiné školy není nutné dokládat.

Ubytování

Na Domově mládeže SOŠ služeb a řemesel, Děčín, Čsl. mládeže 32/35  – cca 5 min chůze od školy  – 1 000,- Kč/měsíc: https://www.sosruska.cz/zaci-rodice/domov-mladeze

 Stravování

Je možné na Domově mládeže SOŠ služeb a řemesel, Děčín, Čsl. mládeže 32/35  – cca 5 min chůze od školy:  https://www.sosruska.cz/sluzby/skolni-jidelna

Učebnice

Seznam učebnic pro 1. ročníky naleznete na https://szsdecin.cz/wp-content/uploads/2021/06/PREHLED-UCEBNIC-PRO-1PS.pdf

Učebnice pro cizí jazyky nesmí být popsaná!! (v případě, že si je žák zajišťuje sám)

Adaptační kurz         13.9. – 15.9. 2021   Poslův Mlýn (Doksy)       

 Lyžařský výcvik     20. – 26. 2. 2022

 Moravská Bouda Špindlerův Mlýn – celková orientační cena 4 500,- Kč (včetně plné penze a dopravy). Vleky nejsou v ceně – není známa kalkulace na příští sezonu.

Informace k výuce v odborných učebnách  – bude dále upřesněno v prvních hodinách

    Do odborné učebny ve škole žákyně/žák vstupuje:

·         ve stanovenou dobu na pokyn vyučujícího

·         v předepsaném čistém ochranném pracovním oděvu = bílé/červené triko bez nápisů dle

·     se sepnutými dlouhými vlasy (dredy svázanými a upravenými), sponkou opatřenou dlouhou ofinou,

·         bez pokrývky hlavy,

·         bez šperků a bižuterie,

·         bez piercingu na viditelných místech

·      bez gelových/umělých nehtů, s čistými, s krátce zastřiženými nehty bez laku a kosmetických úprav.

Informační systém Škola online

Přístupové údaje do systému:

·         Žák obdrží od třídního učitele na začátku září.

·         Zákonný zástupce obdrží na jím uvedený mail přímo ze systému

Do školy bude potřeba: 

visací zámek na šatní skříňku a průkazová fotografie