szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Informace pro budoucí žáky

Informační schůzka pro rodiče / zákonné zástupce se bude konat v odpoledních hodinách. Podrobné informace k setkání budou zveřejněny na webu a sociálních sítích. Rovněž budou zaslány e-mailem.