szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Adaptační kurz pro 1. ročníky denního studia

Vážené žákyně a žáci prvních ročníků, jako každý školní rok jsme pro vás i letos připravili adaptační kurz, který se bude konat v Doksech, a to od 13. do 15. září. Více informací naleznete zde.