Žáci / Konzultace dálkového studia

ÚVODNÍ INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1. pololetí                                                2. pololetí

Rozvrh 1.DS (aktualizace 8.10.)         Rozvrh 1.DS

Rozvrh 2.DS (aktualizace 8.10.)         Rozvrh 2.DS

Rozvrh 1.M                                           Rozvrh 1.M   

Rozvrh 2.M                                           Rozvrh 2.M   

Rozvrh 1.V (aktualizace 8.10.)            Rozvrh 1.V

Rozvrh 2.V (aktualizace 8.10.)            Rozvrh 2.V

Rozvrh 3.V                                             Rozvrh 3.V

Rozvrh 4.V                                             Rozvrh 4.V

Rozvrh 5.V                                             Rozvrh 5.V