„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy v souladu s § 60 odst. 2 písm. a) školského zákona vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení a stanovuje kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení.

Harmonogram naleznete zde. Obecné informace si můžete přečíst zde.

DENNÍ STUDIUM

OBOR

DÉLKA STUDIAKRITÉRIA PŘIJETÍ

POČET PŘIJÍMANÝCH

KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra

4 roky
 1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.
 2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.
 3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 4. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu. Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

Váha kritérií: prospěch  30 %, JPZ – 60 %, doklady o aktivitách – 10 %.

Minimální počet bodů pro přijetí  30.

Podrobné informace ZDE

45

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

4 roky
 1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.
 2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.
 3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče
 4. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost na přihlášce ke studiu. 

Váha kritérií: prospěch – 30 %, JPZ – 60 %, doklady o aktivitách– 10 %.

Minimální počet bodů pro přijetí je 30.

Podrobné informace ZDE

20

DÁLKOVÉ STUDIUM

KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra 

5 let
 1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.
 2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.
 3. Skutečnosti, které osvědčují schopnosti a zájmy uchazeče
 4. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Váha kritérií: prospěch – 10 %, JPZ – 80 %, doklady o aktivitách – 10 %.

Minimální počet bodů pro přijetí je 25.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

Podrobné informace ZDE

30

KKOV 75-41-M/01

Sociální činnost

5 let
 1. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, žádný předmět nesmí být hodnocen stupněm nedostatečný.
 2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.
 3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost na přihlášce ke studiu. 

Minimální počet bodů pro přijetí je 25

Podrobné informace ZDE

30

KKOV 53-41-M/03

Praktická sestra

3 roky
 1. Jednotná přijímací zkouška se nekoná
 2. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 3. Podmínka přijetí – potvrzená zdravotní způsobilost ke studiu.

Povinná příloha k přihlášce ke stažení ZDE

30
Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp
Share on print