„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

Maturitní vysvedčení

Maturitní vysvědčení pro maturanty, kteří nyní úspěšně vykonali didaktický test v náhradním nebo opravném termínu, bude k dispozici pro denní studium od 15. 6. 2021, pro dálkové studium od 17. 6. 2021. Vydání vysvědčení není možné urychlit.