Přihlašování k MZ 2021 - opravná nebo náhradní zkouška

Žádost o vygenerování přihlášky k opravné nebo náhradní zkoušce lze zaslat na mail szsdecin@szsdecin.cz nebo m.cerna@szsdecin.cz nebo lze vyplnit editovatelnou přihlášku ZDE dle vzoru ZDE a podepsanou zaslat mailem ve skenu nebo poštou na adresu školy.  Přihlašování bude ukončeno 30. 11. 2020. 

UPOZORNĚNÍ!

V případě, že žák koná opravnou zkoušku z ČJL nebo cizího jazyka a konal zkoušku v řádném termínu na jaře 2020, tak bude konat v opravném termínu také písemnou práci z daného předmětu! Dle sdělení MŠMT výjimka platila pouze pro školní rok 2019/2020.