Pracovní povinnost žáků 4. ročníků

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1023 je plnoletým žákům oborů zdravotnický asistent ZDE a sociální činnost ZDE  nařízena pracovní povinnost.