Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - podzim 2019

Nabídka naší školy pro další vzdělávání v oboru sociálních služeb.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
pdf dokument s podrobným rozpisem

Střední zdravotnická škola Děčín nabízí možnost získat kvalifikaci pracovníka sociální péče v akreditovaném vzdělávacím programu „KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“.
Obsah kurzu splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle „Zákona o sociálních službách“. Je zaměřen především na vykonávání prací spojených s přímou obslužnou péčí a pečovatelskou činností o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností způsobenou věkem, chronickým onemocněním či zdravotním postižením.
Absolventi kurzu získají osvědčení o kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb.

Přihlášky se přijímají do 7.10. 2019

Organizace kurzu
 • Zahájení           11. října 2019 v 8:00 hod., budova SZŠ Děčín
 • Rozvrh výuky     pátek (8:00 - 15:00 hod) + sobota (8:00 - 15:00 hod), 8 týdnů + odborná praxe
 • Místo                  Střední zdravotnická škola, Děčín
 • Ukončení           9. prosince 2019 (pondělí), závěrečná zkouška

Podmínky přijetí

 • Dokončené základní vzdělání
 • Věk 18 let

Cena kurzu - 7 900,- Kč

Režim platby:

 • samoplátci
  bezhotovostní platba do 10.10.2019 nebo ve dvou splátkách 4000,- Kč do 10.10.2019 a 3900,- do 14.10.2019,    na účet č. 115-3319160237/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno)
 • úhrada zaměstnavatelem prostřednictvím faktury
  1.krok – zaměstnavatel zašle škole objednávku s fakturačními údaji a vaším jménem
  2.krok – škola vystaví vaší organizaci fakturu, kterou následně organizace zaplatí

Informace