I učitelé se musí dále vzdělávat!

...například naše odborné učitelky účastí na mezinárodní konferenci "Vzdělávání sester 30 let poté" na 3. lékařské fakultě UK v Praze.